Nijntje Gymnastiek Zoeterwoude Rijndijk

Beweging

Ouder en kindgym, peutergym en kindergym

Bij alle kinderen ligt de nadruk op verschillende bewegingsvormen. Er wordt spelenderwijs aan de motoriek gewerkt door te springen, balanceren, rollen, klimmen, klauteren en rennen. Ook leren de kinderen samenwerken in tweetallen en in groepsverband. Als ze wat ouder worden ervaren de kinderen hoe leuk het is om samen met andere kinderen bewegingsspelletjes te doen. Ongemerkt ontwikkelt de motoriek zich spelenderwijs.

Tijdens al deze lessen wordt er aan het Nijntje beweeg diploma gewerkt. Elk kind zal een diploma halen, hier in zijn verschillende niveaus. zo heb je Nijntje beweeg diploma 1 en Nijntje beweeg diploma 2.

Elke zaterdagochtend in de Eendenkooi in Zoeterwoude Rijndijk.

ouder en kind gym 09.00-09.30 uur / 09.30-10.00 uur

peutergym 10.00-10.45 uur

kindergym 11.00-12.00 uur

Kom 2 lessen gratis meedoen!

Contact

Marleen Andriesse
Contactpersoon

Neem contact op met Marleen:

-16